Musik- och teaterbiblioteket

Inkululeko frihetssånger från Sydafrika / [Musiktryck] [transkription, bearbetning och kommentar: Petter Ljunggren och Sten Källman]. . - 19 s. ill. 1 kassettband . - 2021/15 Kassettband saknas

För försångare och unison kör

Innehåller 14 sånger


Texter på xhosa, sotho, zulu och engelska med svensk översättning

781.6296
Musik- och teaterbiblioteket
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12