Refine your search

Your search returned 47 results.

|
1.
KB, Kungl. biblioteket i Humlegården och i (cyber)världen / [redaktör: Margareta Törngren].

av Jonsson, Gunilla, 1941- [hnr] | Mannerheim, Johan, 1941- [hnr] | Thomas, Barbro, 1942- [hnr] | Törngren, Margareta, 1935- [edt] | Kungliga biblioteket [pbl].

Materialtyp: Book.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 2006Manufacturer: Stockholm : Edita Åtkomst: Innehållsförteckning Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: B27.308] (1).
2.
Dewey decimalklassifikation : principer och tillämpning / Lois Mai Chan, Joan S. Mitchell ; [översättning av Space 360 i samarbete med Kungliga biblioteket]

av Chan, Lois Mai | Mitchell, Joan S | Kungliga biblioteket [pbl].

Föredragen titel: Dewey decimal classification. Svenska.Materialtyp: Book | Book.Language: Swedish Original language: English Förlag: Stockholm : Kungliga biblioteket, 2010Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Tj. Bibl] (2).
3.
Att bryta ny marc : LIBRIS 40 : en jubileumsskrift / [redaktör: Barbro Thomas].

av Thomas, Barbro, 1942- [edt] | Kungliga biblioteket [pbl].

Materialtyp: Book.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 2012Manufacturer: Värnamo : Elanders Fälth & Hässler Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: B28.573 M] (1).
4.
RUT : resultatmätning och utvärdering av mätmetoder : test och utvärdering av handboken Measuring academic library performance - a practical approach, samt resultat av mätningar vid Stockholms universitetsbibliotek / sammanställd av Bo Ekengren ..

av Ekengren, Bo, 1941- | Kungliga biblioteket. Sekretariatet för nationell planering och samordning [unspecifiedContributor] | Stockholms universitetsbibliotek [unspecifiedContributor].

Materialtyp: Book | Book.Language: Swedish Summary language: English Publisher: Stockholm : Sekretariatet för nationell planering och samordning, Kungl. biblioteket, 1993Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: A 3832] (2).
5.
Illuminated manuscripts : and other remarkable documents from the collection of the Royal Library, Stockholm ; catalogue of an Exhibition June-September 1963

av Kungliga biblioteket [aut].

Materialtyp: Book.Language: English Publisher: Stockholm : Kungl. bibl. 1963Manufacturer: Stockholm : Björkmans Eftr Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: B10.387:77] (1).
6.
Ämnesordsindexering : en handledning / utarbetad av Unn Hellsten och Margareta Rosfelt ; på uppdrag av SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation.

av Hellsten, Unn, 1951- | Rosfelt, Margareta, 1946- | Kungliga biblioteket. Avdelningen för nationell samordning och utveckling [oth] | SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation [oth].

Materialtyp: Book.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Avd. för nationell samordning och utveckling, Kungl. bibl. (BIBSAM, 1997Manufacturer: Stockholm : Kungl. bibl. Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: Tj.ex.] (1).
7.
Clavis memoriæ : ett seminarium om datoriserad katalogisering av handskriftsmaterial : Svenska Institutet i Rom, 22-26 april 1996 : rapport / sammanställd av Eva Nilsson Nylander

av Nilsson Nylander, Eva, 1954- | Kungliga biblioteket [oth].

Materialtyp: Book.Förlag: Stockholm : Kungliga biblioteket, 1997Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Tj. Data] (1).
8.
Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis

av Kungliga biblioteket [pbl].

Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 1961-Tillgänglighet: (1)
9.
KKS-meddelanden / Kungl. biblioteket; Bibliotekstjänst.

av SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation [oth] | Kungliga biblioteket [pbl] | Bibliotekstjänst [pbl].

Materialtyp: Journal.Language: Swedish Publisher: Lund : Bibliotekstjänst, 1987-2000Annan titel: KKS-meddelanden Kungl. biblioteket; Bibliotekstjänst | KKS-meddelanden : information om katalogiserings- och klassifikationsfrågor från SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation.Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Tj. Per] (1).
10.
Svensk musikkatalog / redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm = Swedish printed music / edited by the Bibliographical Department at the Royal Library in Stockholm.

av Kungliga biblioteket. Bibliografiska avdelningen [oth] | Svenska musikhandlareföreningen [oth].

Materialtyp: Journal.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 1986-1997Annan titel: Swedish printed music.Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Aax-c, (p)] (1).
11.
Svensk musikkatalog 1976/1980

av Kungliga biblioteket. Bibliografiska avdelningen [unspecifiedContributor] | Svenska musikhandlareföreningen [unspecifiedContributor].

Materialtyp: Book | Reference book.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 1986Manufacturer: Linköping : LTAB-Linköpings tr. Åtkomst: sökformulär | hemsida Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: B32.336 M] (2).
12.
Svensk musikkatalog 1981/1985

av Kungliga biblioteket. Bibliografiska avdelningen [unspecifiedContributor] | Svenska musikhandlareföreningen [unspecifiedContributor].

Materialtyp: Reference book.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 1990Manufacturer: Stockholm : Norstedt Åtkomst: sökformulär | hemsida Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Aax-c, (p)] (1).
13.
Svensk musikkatalog 1986/1990

av Kungliga biblioteket. Bibliografiska avdelningen [unspecifiedContributor] | Svenska musikhandlareföreningen [unspecifiedContributor].

Materialtyp: Reference book.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 1992Manufacturer: Stockholm : Norstedt Åtkomst: sökformulär | hemsida Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Aax-c, (p)] (1).
14.
Svensk musikkatalog 1991/1995

av Kungliga biblioteket. Bibliografiska avdelningen [unspecifiedContributor] | Svenska musikhandlareföreningen [unspecifiedContributor].

Materialtyp: Reference book.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 1997Manufacturer: Stockholm : Norstedt Åtkomst: sökformulär | hemsida Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Aax-c, (p)] (1).
15.
Uppslagsbok för svenska musikhandeln / red. av Bibliografiska institutet vid Kungliga biblioteket i Stockholm.

av Tammelin, Th [oth] | Lindqvist, Sune, 1911-2007 [oth] | Lindqvist, John, 1870-1958 [oth] | Kungliga biblioteket. Bibliografiska institutet [edt] | Svenska musikhandlareföreningen [edt].

Materialtyp: Journal | Journal.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Sv. musikhandlarefören. 1889-1977Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Aax-c, (p)] (2).
16.
Svensk bokkatalog / redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm = The Swedish national bibliography / edited by the Bibliographical Department at the Royal Library in Stockholm

av Kungliga biblioteket. Bibliografiska avdelningen [oth].

Materialtyp: Journal.Förlag: Stockholm : Fritze, 1878-1995Annan titel: The Swedish national bibliography.Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Aa-c.01] (1).
17.
Svensk musikförteckning : alfabetisk förteckning över nyheter i bok- och musikhandeln / utgiven av Svenska sortimentsbokhandlareföreningen

av Kungliga biblioteket. Bibliografiska avdelningen [pbl] | Svenska bokhandlareföreningen [pbl] | Svenska musikhandlareföreningen [pbl].

Materialtyp: Journal | Journal.Language: Swedish Publisher: Eslöv : Svenska sortimentsbokhandlareföreningen, 1916-1995Publisher: Eslöv : Svenska sortimentsbokhandlareföreningen, 1916-1917Publisher: Linköping : Svenska sortimentsbokhandlareföreningen, 1918-1919Publisher: Linköping : Svenska bokhandlareföreningen, 1920-1942Publisher: Uppsala : Svenska bokhandlareföreningen, 1943-1946Publisher: Uppsala : Svenska musikhandlareföreningen, 1948-1955Publisher: Stockholm : Svenska musikhandlareföreningen, 1956-1985Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 1986-1995Manufacturer: Eslöv : K. Kindvalls tr. Annan titel: Swedish printed music | Svensk musikförteckning redigerad av Bibliografiska institutet vid Kungl. biblioteket i Stockholm ; utgiven av Svenska musikhandlare föreningen | Svensk musikförteckning redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm ; utgiven av Svenska musikhandlare föreningen | Svensk musikförteckning : årskatalog / redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm | Svensk musikförteckning : alfabetisk förteckning över nyheter i bok- och musikhandeln / utgiven av Svenska sortimentsbokhandlareföreningen | Svensk musikförteckning : alfabetisk förteckning över nyheter i bok- och musikhandeln / utgiven av Svenska bokhandlareföreningen | Svensk musikförteckning : alfabetisk förteckning över nyheter i bok- och musikhandeln / utgiven av Svenska musikhandlare föreningen | Svensk musikförteckning : årskatalog / redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm = Swedish printed music : annual volume / edited by the Bibliographical Department at the Royal Library in Stockholm.Åtkomst: databas | hemsida Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: Mus.bib Sv.] (2).
18.
Svensk musikförteckning : årskatalog. 1989

av Kungliga biblioteket. Bibliografiska avdelningen [unspecifiedContributor] | Svenska musikhandlareföreningen [unspecifiedContributor].

Materialtyp: Book.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 1991Manufacturer: Stockholm : Norstedt Åtkomst: databas | hemsida Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Tj. Bibliog REF Aax-c(p)] (1).
19.
Svensk musikförteckning : årskatalog. 1991

av Kungliga biblioteket. Bibliografiska avdelningen [unspecifiedContributor] | Svenska musikhandlareföreningen [unspecifiedContributor].

Materialtyp: Reference book.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 1993Manufacturer: Stockholm : Norstedt Åtkomst: databas | hemsida Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Aax-c(p)] (1).
20.
Svensk musikförteckning : årskatalog. 1992

av Kungliga biblioteket. Bibliografiska avdelningen [unspecifiedContributor] | Svenska musikhandlareföreningen [unspecifiedContributor].

Materialtyp: Book.Language: Swedish Publisher: Stockholm : Kungl. biblioteket, 1994Manufacturer: Stockholm : Norstedt Åtkomst: databas | hemsida Tillgänglighet: Tillgängliga exemplar: [Hyllplacering: REF Tj. Bibliog] (1).
Musik- och teaterbiblioteket
Tegeluddsvägen 100, Stockholm, Sweden
exp@musikverket.se / + 46 8 519 554 12
Nearest bus stop: Frihamnsporten. Buses 1, 72 and 76 stop right outside. Nearest underground stations are Gärdet and Karlaplan.